Begroot om maandelils met jou geld uit te kom
CED Home

Begroot om maandelils met jou geld uit te kom

Hoe beland sommige van ons in finansiële moeilikheid? Dit gebeur omdat sommige van ons nie begroot nie. Jy bestee jou geld baie meer oordeelkundig as jy begroot. ‘n Begroting beteken dat jy elke maand ‘n plan vir jou geld neerskryf. Jy benodig ‘n begroting al verdien jy nie ‘n vaste en gereelde inkomste nie...

 

 ​Begroot.png